Najczęściej zadawane pytania

1. Jak mierzyć temperaturę cieczy i mas miękkich termometrami oraz rejestratorami temperatury z sondą na przewodzie?

Należy zanurzyć sondę na głębokość minimum 5 cm, czas niezbędny do uzyskania miarodajnego pomiaru wynosi ok.20 sekund.


2. Jaka jest różnica pomiędzy sondą ST-01 z czujnikiem rezystancyjnym PT1000 a sondą ST01 typu K termoparową?

Sondy z czujnikiem rezystancyjnym charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru.

Sondy termoparowe charakteryzują się dużą szybkością działania.


3. Jakie przewody stosujemy w produkcji urządzeń kontrolno-pomiarowych w firmie Termoprodukt?

Rodzaje stosowanych przewodów:

 • poliuretanowy- temperatura pracy max 100°C; kolor biały;
 • silikonowy- temperatura pracy max 180°C; kolor czerwony lub szary;
 • FEP- temperatura pracy max 270°C; kolor biały

4. Czym jest wzorcowanie?

Wzorcowanie, zwane inaczej kalibracją, najprościej rzecz ujmując jest porównaniem wskazań przyrządu pomiarowego (termometru, higrometru, pirometru) ze wskazaniami wzorców, posiadających aktualne świadectwa wydane przez laboratoria akredytowane, odnoszące się do wzorca państwowego, a następnie, na podstawie porównania wyników, wyznaczenie poprawek dla urządzenia poddawanego wzorcowaniu, uwzględniając niepewność pomiaru. Wzorcowanie wykonywane jest w celu sprawdzenia wskazań przyrządu pomiarowego, określenia jego przydatności do wykonywania pomiarów i poświadczenia, że przyrząd, który był wzorcowany, spełnia postawione mu wymagania. Wzorcowanie kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania wg określonego wzoru. Sposób wykonywania wzorcowania opisany jest w procedurach będących elementem systemu jakości laboratorium.


5. Kiedy wzorcować?

Wzorcowanie wymagane jest jako potwierdzenie prawidłowości wskazywanych wartości przez przyrządy pomiarowe. Potwierdzenie to jest szczególnie istotne wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi.

Wzorcowane powinny być przyrządy kontrolujące warunki wytwarzania i przechowywania leków, żywności, środków higienicznych i spożywczych, używane w celu:

 • kontroli i monitorowania warunków w lodówkach, cieplarkach, zamrażarkach, komorach klimatycznych, suszarkach, sterylizatorach, piecach, autoklawach,
 • monitorowania temperatury i wilgotności w chłodniach, mroźniach, magazynach do przechowywania żywności, szczepionek i leków,
 • kontroli procesów w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Wzorcowania przyrządów pomiarowych wymagają takie systemy, jak:

 • GMP Dobra Praktyka Produkcyjna,
 • GHP Dobra Praktyka Higieniczna,
 • HACCP System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

6. Jak często wzorcować?

Termin kolejnych wzorcowań powinien być ustalany przez samego użytkownika, przy uwzględnieniu zaleceń producenta oraz norm prawnych.

W sposób uproszczony przyjmuje się, że dany przyrząd pomiarowy, będący w użyciu, powinien być wzorcowany nie rzadziej niż raz w roku.

Urządzenia pomiarowe eksploatowane w intensywny sposób, w okolicach granicznych zakresów pomiarowych, powinny być wzorcowane częściej niż te, które są używane rzadko, a warunki ich pracy znajdują się daleko od granic zakresu pomiarowego.

Jeśli wskazania przyrządu pomiarowego budzą wątpliwości, wzorcowanie powinno być przeprowadzone natychmiast po zauważeniu nieprawidłowości.

Czynniki mające wpływ na okres między wzorcowaniami:

 • zalecenia producenta przyrządu,
 • intensywność i zakres użytkowania,
 • wymagana niepewność,
 • adiustacja lub zmiana w przyrządzie,
 • wpływ wielkości mierzonej,
 • normy prawne.

7. Czy podczas instalacji oprogramowania czytnik USB powinien być podłączony do gniazda USB?

Tak. Czytnik USB podłączamy do gniazda USB komputera, pobieramy bezpłatne oprogramowanie: tutaj i instalujemy dedykowaną dla rejestratora pełną wersję oprogramowania LogSoft. Po ukończeniu instalacji powinien utworzyć się skrót na Pulpicie i uruchomić okno aplikacji LogSoft. Kolejnym krokiem jest obsadzenie rejestratora na czytniku USB i ustawienie przez użytkownika parametrów.


8. Jak skasować w rejestratorze temperatury migający symbol baterii?

Migający symbol baterii w prawym, górnym rogu pojawia się w dwóch sytuacjach; gdy w urządzeniu zamontowano nową baterię oraz gdy stan naładowania baterii jest niski. W pierwszym przypadku należy uruchomić aplikację LogSoft, podłączyć rejestrator temperatury do czytnika USB, przejść do zakładki USTAWIENIA i w polu BATERIA kliknąć KASUJ. Migający symbol baterii zostanie usunięty. W drugim przypadku, należy wymienić baterię na nową oraz skasować migający symbol baterii zgodnie z krokami opisanymi w pierwszym przypadku.