Oprogramowanie

W ramach zakupionego produktu Firmy Termoprodukt rejestratora temperatury TERMIO, TERMIO-1, TERMIO-2, TERMIO-15, TERMIO-31, rejestratora temperatury i wilgotności TERMIOPLUS istnieje możliwość bezpłatnego korzystania ze wszystkich kopii oprogramowania zamieszczonych poniżej.

Termio-1, Termio-2, Termio-15, Termio-31, Termioplus z wbudowanym portem USB. Oprogramowanie współpracuje z Windows 10

v8.2 Data:6.05.2021

PEŁNA WERSJA OPROGRAMOWANIA dedykowana dla czytnika Termio-1, Termio-2, Termio-15, Termio-25 i Termio-31. Oprogramowanie współpracuje z portami USB z systemem Windows 7, Windows 8, Windows 10

v6.1

PEŁNA WERSJA OPROGRAMOWANIA dedykowana dla czytnika Termio i Termioplus. Oprogramowanie współpracuje z portami USB z systemem Windows 7, Windows 8, Windows 10

v1.1

PEŁNA WERSJA OPROGRAMOWANIA dedykowana dla czytnika Termio i Termioplus z funkcją aktywacji

v046

program do usuwania sterownika FTDI dotyczy oprogramowania dla czytnika Termio-1, Termio-2, Termio-15, Termio-25 i Termio-31