Oprogramowanie

Oprogramowanie bezpłatne producent: Termoprodukt

Termio-1, Termio-2, Termio-15, Termio-31, TERMIOPLUS z GNIAZDEM USB, Windows 10.

v8.3 Data:29.10.2021

Termio i Termioplus współpracujące z czytnikiem, Windows 10.

v1.1

Termio i Termioplus z funkcją aktywacji.

v046

Program do usuwania sterownika FTDI dotyczy oprogramowania dla czytnika Termio-1, Termio-2, Termio-15, Termio-25 i Termio-31.