KOMPUTEROWY SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI "OMEGA"

Czujnik temperatury CT-01 - cena 141,45zł brutto


Czujnik temperatury i wilgotności CTW-10 - cena 276,75Zł brutto


Adapter OMEGA - cena 276,75zł brutto


Rejestrator temperatury i wilgotności OMEGA jest komputerowym systemem służącym do pomiaru i rejestracji temperatur i wilgotności.

Przeznaczony jest dla firm /osób/, dla których niezbędne jest utrzymywanie ściśle określonych temperatur w lokalach i pomieszczeniach np. produkcyjnych, magazynowych, chłodniach, w których przechowywana jest żywność itp.

System nie tylko umożliwia odczyt bieżących temperatur, ale również trwałe przechowywanie pomiarów w celu ich późniejszego wykorzystania. Umożliwia to np. automatyczną kontrolę temperatury w nocy albo w okresie, w którym użytkownik nie może osobiście nadzorować warunków, w których przechowywane są towary lub dokonuje się proces produkcyjny.

System posiada też procedurę alarmowania, która uruchamia się w sytuacji zarejestrowania przez system awarii lub przekroczenia dopuszczalnej wartości na czujniku.


W skład zestawu wchodzą następujące elementy:

 • Czujniki - umieszczone w kontrolowanych pomieszczeniach - dokonują pomiaru temperatury i wilgotności;
 • Adapter - układ pośredniczący między czujnikami a komputerem - przekazuje pomiary z czujników na wejście szeregowe komputera;
 • Oprogramowanie - aplikacja o nazwie "Rejestrator temperatury i wilgotności OMEGA"

Do uruchomienia zestawu wymagany jest komputer klasy PC ( min. 486, 8MB RAM, ok. 10 MB miejsca na dysku, wolny port szeregowy ) z systemem operacyjnym Windows'95,Windows'98,WIN'NT, Windows XP


Zadaniem Adaptera jest utrzymywanie regularnej komunikacji pomiędzy szeregowym portem komputera a magistralą jednoprzewodową. Komputer musi być wyposażony w UART typu RS232. Długość magistrali jednoprzewodowej jest krytyczna i nie może przekroczyć 300 metrów zaś liczba przyłączonych do niej czujników 100 sztuk.

Z programem "OMEGA" mogą współpracować jednocześnie 4 adaptery.


Rejestrator temperatury i wilgotnosci OMEGA współpracuje z:

Do montażu użyć przewodu UTP 4x2x0,5 mm do transmisji danych.

Długość magistrali jednoprzewodowej max. 300 m.


Po uruchomieniu aplikacji komputer wyświetla na ekranie informację o aktualnym stanie pracy rejestratora, a w szczególności:

 • aktualnie ustawione przez użytkownika parametry pracy rejestratora
 • aktualną temperaturę w pomieszczeniach z wszystkich aktywnych czujników
 • bieżący czas systemowy
 • datę i godzinę ostatnio wykonanego zapisu wskazań czujników na dysk
 • datę i godzinę planowanego następnego zapisu wyników na dysk
 • datę i godzinę wykonania ostatniej kopii bezpieczeństwa oraz planowany termin wykonania kolejnej kopii

Aplikacja na bieżąco wyświetla informacje o stanie pracy, o wykonywanych automatycznie zapisach oraz ewentualnych błędach w pracy rejestratora. Jest bardzo prosty w obsłudze. Po ustawieniu początkowych parametrów i uruchomieniu działa automatycznie oraz nie wymaga specjalnego nadzoru. Podczas pracy rejestratora użytkownik może w tym samym czasie uruchamiać inne programy. Nie blokuje to działania rejestratora. Istnieje możliwość podłączenia jednego lub wielu czujników do pojedynczego zestawu komputerowego.


Program OMEGA sygnalizuje przekroczenie wartości dopuszczalnych

 • wyświetlając komunikat ALARM
 • sygnałem dźwiękowym wykorzystując kartę dżwiękową

Każdy czujnik otrzymuje indywidualne Świadectwo Wzorcowania wydawane przez nasze Laboratorium Wzorcujące.

Opis działania programu (ZIP 292KB)

Wersja demonstracyjna systemu "OMEGA":

umożliwia uruchomienie programu i zapoznanie się z możliwościami systemu na przykładzie dwóch symulowanych czujników: temperatury i wilgotności.

Aby pobrać wersję demonstracyjną i zainstalować ją na własnym komputerze wykonaj po kolei następujące czynności:

1.Pobierz program instalacyjny instalom.exe i zapisz go na pulpicie ekranu lub w dowolnym katalogu na dysku lokalnym ( na dyskietce - jeśli chcesz zainstalować program na innym komputerze ). Aby pobrać kliknij myszką na podkreślony tekst.

2. Pobierz skompresowany program omega.kom i zapisz go w tym samym miejscu gdzie program instalom.exe. Aby pobrać kliknij myszką na podkreślony tekst.

3. Uruchom program instalom.exe z dysku lub dyskietki.

4. Program instalacyjny poprowadzi Cię przez cały proces instalacji, zadając pytania o parametry pracy rejestratora takie jak:

 • numer portu - dla wersji demonstracyjnej ten parametr nie ma znaczenia, gdyż program będzie pracował bez podłączania fizycznych urządzeń;
 • dysk na którym zostanie zainstalowany program i na którym będą zapisywane wyniki - wybierz jeden z dostępnych w swoim komputerze dysków ( najczęściej C: );
 • częstotliwość zapisu wyników (w minutach);
 • częstotliwość wykonywania automatycznej kopii danych (w godz.) oraz dysk na którym kopia będzie przechowywana;
 • parametry alarmowania

Po wprowadzeniu wszystkich parametrów i ich zatwierdzeniu poleceniem Dalej program instalacyjny zainstaluje i skonfiguruje program demonstracyjny. Następnie można rozpocząć korzystanie z programu uruchamiając ponownie komputer lub wyszukując program na liście menu systemu Windows :

Start --> Programy --> System Monitoringu i Rejestracji Omega --> System Monitoringu i Rejestracji OMEGA.

Opis działania programu (ZIP 292KB)